ویکی تخصصی گنولینوکس را در لینک زیر ببینید www.wiki.linuxfedora.ir برنامه های خط فرمان بر اساس حروف الفبا http://url.linuxfedora.ir/33نرم افزارهای گنولینوکس با تفکیک و دسته بندیhttp://url.linuxfedora.ir/3h آموزشهای مختلف گنولینوکس با دسته بندی

lpic-1

موضوع جدید
 • موضوعات
  پاسخ ها
  مشاهده
  آخرین پست
 • فهرست کلی دوره lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:19 pm
  0 پاسخ ها
  230 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:19 pm
 • سوالات امتحان lpic-1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:17 am
  0 پاسخ ها
  188 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:17 am
 • قسمت بیست و هفتم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:13 pm
  0 پاسخ ها
  136 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:13 pm
 • قسمت بیست و ششم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:09 pm
  0 پاسخ ها
  150 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:09 pm
 • قسمت بیست و پنجم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:04 pm
  0 پاسخ ها
  122 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:04 pm
 • قسمت بیست و چهارم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:03 pm
  0 پاسخ ها
  115 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:03 pm
 • قسمت بیست و سوم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 11:58 am
  0 پاسخ ها
  119 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 11:58 am
 • قسمت بیست و دوم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 11:54 am
  0 پاسخ ها
  117 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 11:54 am
 • قسمت بیست و یکم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 11:49 am
  0 پاسخ ها
  118 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 11:49 am
 • قسمت بیستم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:36 am
  0 پاسخ ها
  131 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:36 am
 • قسمت نوزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:32 am
  0 پاسخ ها
  146 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:32 am
 • قسمت هجدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:29 am
  0 پاسخ ها
  122 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:29 am
 • قسمت هفدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:23 am
  0 پاسخ ها
  122 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:23 am
 • قسمت شانزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:16 am
  0 پاسخ ها
  159 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:16 am
 • قسمت پانزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:15 am
  0 پاسخ ها
  122 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:15 am
 • قسمت چهاردهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:10 am
  0 پاسخ ها
  117 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:10 am
 • قسمت سیزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:08 am
  0 پاسخ ها
  232 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:08 am
 • قسمت دوازدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:02 am
  0 پاسخ ها
  111 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:02 am
 • قسمت یازدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:36 am
  0 پاسخ ها
  119 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:36 am
 • قسمت دهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:33 am
  0 پاسخ ها
  114 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:33 am
 • قسمت نهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:15 am
  0 پاسخ ها
  195 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:15 am
 • قسمت هشتم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:09 am
  0 پاسخ ها
  119 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:09 am
 • قسمت هفتم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:03 am
  0 پاسخ ها
  116 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:03 am
 • قسمت ششم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:00 am
  0 پاسخ ها
  124 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:00 am
 • قسمت پنجم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 8:54 am
  0 پاسخ ها
  121 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 8:54 am
موضوع جدید

بازگشت به صفحه اصلی

سطوح دسترسي انجمن

در این انجمن نمیتوانید موضوعات جدیدی ارسال کنید
در این انجمن نمیتوانید به موضوعات پاسخ دهید
در این انجمن نمیتوانید پست خود را ویرایش کنید
در این انجمن نمیتوانید پست های خود را حذف کنید
در این انجمن نمیتوانید پیوست ارسال کنید