موضوعات پاسخ داده نشده

 • موضوعات
  پاسخ ها
  مشاهده
  آخرین پست
 • قسمت سیزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:08 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  76 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:08 am
 • قسمت دوازدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:02 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  71 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:02 am
 • قسمت یازدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:36 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  75 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:36 am
 • قسمت دهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:33 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  72 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:33 am
 • سوالات امتحان lpic-1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:17 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  139 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:17 am
 • قسمت نهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:15 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  73 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:15 am
 • قسمت هشتم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:09 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  75 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:09 am
 • قسمت هفتم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:03 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  74 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:03 am
 • قسمت ششم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:00 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  75 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:00 am
 • قسمت پنجم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 8:54 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  77 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 8:54 am
 • قسمت چهارم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:41 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  93 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:41 am
 • قسمت سوم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:30 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  89 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:30 am
 • دستور uniq (حذف سطر یا ستون تکراری)
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 9:29 pm » در U
  0 پاسخ ها
  130 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 9:29 pm
 • پسوند A (کتابخانه استاتیک)
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 8:55 pm » در A
  0 پاسخ ها
  85 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 8:55 pm
 • دستور sed
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 8:16 pm » در S
  0 پاسخ ها
  96 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 8:16 pm
 • قسمت دوم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 5:59 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  89 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 5:59 pm
 • قسمت اول آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 5:48 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  99 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 5:48 pm
 • بخش چهارم آموزش vmware
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 5:47 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  77 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 5:47 pm
 • بخش سوم توزیع - پوسته و مفاهیم خط فرمان
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 5:34 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  76 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 5:34 pm
 • بخش دوم نرم افزار متن باز چیست؟
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 5:28 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  81 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 5:28 pm
 • بخش اول تاریخچه
  توسط phoenix » جمعه 6 بهمن 1396, 5:20 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  91 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 6 بهمن 1396, 5:20 pm
 • دستور cut ( استخراج بخشی از متن )
  توسط phoenix » سه شنبه 3 بهمن 1396, 9:18 pm » در C
  0 پاسخ ها
  163 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  سه شنبه 3 بهمن 1396, 9:18 pm
 • دستور sort ( مرتب کردن خطوط یک فایل )
  توسط phoenix » جمعه 29 دی 1396, 12:09 pm » در S
  0 پاسخ ها
  199 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 29 دی 1396, 12:09 pm
 • پسوند !BT (دانلود ناقص فایل بیت تورنت)
  توسط phoenix » سه شنبه 26 دی 1396, 9:25 pm » در #
  0 پاسخ ها
  164 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  سه شنبه 26 دی 1396, 9:25 pm
 • دستور lsof
  توسط phoenix » دو شنبه 25 دی 1396, 8:56 pm » در L
  0 پاسخ ها
  127 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  دو شنبه 25 دی 1396, 8:56 pm