ابزار کاربر

ابزار سایت


software:design_graphics:2d_design:scribus

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

software/design_graphics/2d_design/scribus.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/30 17:04 توسط phoenix