ابزار کاربر

ابزار سایت


software:windows-software-sample-in-linux

مدیریت رسانه‌ها

فایل‌ها

فایل در software:education:teaching_training_tools

فایل

تاریخ:
2019/01/25 13:57
نام فایل:
obsproject1.jpg
فرمت:
JPEG
اندازه:
34KB
عرض:
1280
ارتفاع:
640
ارجاع‌های:
🔅 نام برنامه obs studio
software/windows-software-sample-in-linux.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/18 13:18 توسط phoenix