صفحه 1 از 1

دستور dnf ( مدیریت بسته )

ارسال شده: جمعه 4 اسفند 1396, 11:55 am
توسط phoenix
DNF مدیریت بسته ای میباشد که بوسیله آن میتوان بسته های نرم افزاری را نصب, حذف, بروزرسانی , و در کل مدیریت کرد.DNF از YUM که یک مدیر بسته میباشد fork شده است. گفتنی است که DNF از فدورا ۱۸ در مخزن های فدورا وجود داشت و قابل استفاده بود که با انتشار فدورا۲۲ مدیر بسته پیش فرض و جایگزین YUM شد. کار با DNF به همان سادگی کار با YUM میباشد و بیشتر دستورها یکسان هستند و تنها کافیست به جای دستور YUM از دستور DNF استفاده کنید.
برای نصب DNF کافیست تا این دستور را اجرا کنید, البته همانطور که گفته شد برای نسخه های فدورا ۲۲ به بعد نیازی به نصب نیست.

کد: انتخاب همه

sudo yum install dnf
برای مشاهده نسخه dnf نصب شده بر روی سیستم خود از دستور زیر استفاده کنید:

کد: انتخاب همه

-> $dnf --version
2.7.5
 Installed: dnf-0:2.7.5-2.fc27.noarch at Sun Dec 10 17:28:28 2017
 Built  : Fedora Project at Wed Nov 29 09:48:50 2017

 Installed: rpm-0:4.14.1-1.fc27.x86_64 at Fri Feb 9 07:29:04 2018
 Built  : Fedora Project at Thu Feb 1 11:45:18 2018
کاربردهای دستور dnf
در ادامه مهمترین و پرکاربردترین دستورات dnf توضیح داده خواهد شد.
دستور کلی استفاده از dnf بصورت زیر میباشد:

کد: انتخاب همه

dnf [options]<command>[<args>...]
 • لیست کردن Repository های فعال از گزینه repolist با دستور dnf استفاده میشود

کد: انتخاب همه

dnf repolist
خروجی دستور بالا:

کد: انتخاب همه

-> $dnf repolist
Last metadata expiration check: 0:56:59 ago on Fri Apr 6 15:40:51 2018.
repo id           repo name                   status
MEGAsync          MEGAsync                     18
code            Visual Studio Code                31
*fedora           Fedora 27 - x86_64              54801
*rpmfusion-free       RPM Fusion for Fedora 27 - Free         574
*rpmfusion-free-updates   RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates    221
*rpmfusion-nonfree     RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree       205
*rpmfusion-nonfree-updates RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates   68
*updates          Fedora 27 - x86_64 - Updates         13224
 • لیست کردن DNS Repository های فعال (enabled) و غیرفعال (disables) از دستور زیر استفاده میشود

کد: انتخاب همه

dnf repolist all
خروجی دستور بالا:

کد: انتخاب همه

-> $dnf repolist all
Last metadata expiration check: 0:59:24 ago on Fri Apr 6 15:40:51 2018.
repo id                        repo name                             status
MEGAsync                       MEGAsync                              enabled:  18
code                         Visual Studio Code                         enabled:  31
*fedora                        Fedora 27 - x86_64                         enabled: 54801
fedora-cisco-openh264                 Fedora 27 openh264 (From Cisco) - x86_64              disabled
fedora-cisco-openh264-debuginfo            Fedora 27 openh264 (From Cisco) - x86_64 - Debug          disabled
fedora-debuginfo                   Fedora 27 - x86_64 - Debug                     disabled
fedora-source                     Fedora 27 - Source                         disabled
*rpmfusion-free                    RPM Fusion for Fedora 27 - Free                  enabled:  574
rpmfusion-free-debuginfo               RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Debug              disabled
rpmfusion-free-source                 RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Source              disabled
*rpmfusion-free-updates                RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates             enabled:  221
rpmfusion-free-updates-debuginfo           RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates Debug          disabled
rpmfusion-free-updates-source             RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates Source          disabled
rpmfusion-free-updates-testing            RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Test Updates           disabled
rpmfusion-free-updates-testing-debuginfo       RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Test Updates Debug        disabled
rpmfusion-free-updates-testing-source         RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Test Updates Source       disabled
*rpmfusion-nonfree                  RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree                 enabled:  205
rpmfusion-nonfree-debuginfo              RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Debug             disabled
rpmfusion-nonfree-source               RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Source            disabled
*rpmfusion-nonfree-updates              RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates            enabled:  68
rpmfusion-nonfree-updates-debuginfo          RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates Debug         disabled
rpmfusion-nonfree-updates-source           RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates Source        disabled
rpmfusion-nonfree-updates-testing           RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Test Updates         disabled
rpmfusion-nonfree-updates-testing-debuginfo      RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Test Updates Debug      disabled
rpmfusion-nonfree-updates-testing-source       RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Test Updates Source      disabled
*updates                       Fedora 27 - x86_64 - Updates                    enabled: 13224
updates-debuginfo                   Fedora 27 - x86_64 - Updates - Debug                disabled
updates-source                    Fedora 27 - Updates Source                     disabled
updates-testing                    Fedora 27 - x86_64 - Test Updates                 disabled
updates-testing-debuginfo               Fedora 27 - x86_64 - Test Updates Debug              disabled
updates-testing-source                Fedora 27 - Test Updates Source                  disabled
پیام بسته شدن موضوع
این مطلب در آینده تکمیل تر خواهد گردید