صفحه 1 از 1

دستور uniq (حذف سطر یا ستون تکراری)

ارسال شده: جمعه 6 بهمن 1396, 9:29 pm
توسط phoenix
از این دستور برای حذف همه سطرها یا ستون های تکراری در متن استفاده میشود
مثال:

کد: انتخاب همه

-> $sort text.txt |uniq
که مشابه دستور زیر است

کد: انتخاب همه

sort -u text.txt
سوئیچ c- : این سوئیچ هر خط را به همراه تکرار آن نمایش میدهد

کد: انتخاب همه

-> $uniq -c text.txt
سوئیچ d-: این سوئیچ تنها خط هایی که بیش از یکبار تکرار شده اند را نمایش میدهد.

کد: انتخاب همه

-> $uniq -d text.txt