صفحه 1 از 1

آشنایی با محیط Calc

ارسال شده: شنبه 2 دی 1396, 9:04 pm
توسط phoenix
بعد از انجام مراحل قبلی برای اجرای برنامه، با محیطی همانند شکل 1-2 روبرو می‌شوید که در واقع،محیط نرم‌افزار می‌باشد که از اجزای زیر تشکیل شده است. تصویر 1. نوار عنوان(Title bar)
در این نوار نام برنامه به همراه نام فایل باز نمایش داده می‌شود.
2.نوار منو(Menu bar )
منوها شامل دستوراتی هستند که کاربر می‌تواند در صورت لزوم به منوی مربوطه مراجعه کرده و دستور مورد نیاز را انتخاب کند(شکل 1-3). تصویر 3.نوار ابزار(Toolbars )
هر گاه بر روی یک منو کلیک کنید ابزارهای مختلفی که زیرمجموعه ی منوی انتخاب شده هستند نمایان می‌شوند این ابزار به کاربر کمک میکنند تا بتواند عملیات مختلف را بر روی داده‌ها اجرا کند (شکل 1-4) تصویر 4.سلول فعال (Active cell )
سلول فعال به سلولی اطلاق می‌شود که آماده برای ویرایش شدن است. شکل سلول فعال با بقیه سلول‌ها متفاوت است به گونه‌ای که این خانه توسط خطوط مشکی احاطه شده است، که این خانه را با سایر سالول ها متمایز می کند. در شکل 1-5 سلول B2 فعال است. تصویر 5.نوار فرمول ( Formula bar )
در این قسمت می‌توان فرمول دلخواه خود را وارد کنید که بعداً در مورد ویژگی‌های آن توضیح داده خواهد شد.
6.کادر نام ( Name box )
در این قسمت آدرس سلولی که فعال است به صورت شماره ستون و ردیفی که سلول در آن واقع است نشان داده میشود.
 ! پیام از: phoenix
با توجه به شکل 1-5 به آدرس خانه فعال درName box دقت کنید.
7.سطرها ( Rows )
هر کاربرگ از 1048676 سطر تشکیل شده است که این سطور افقی بوده و با عدد نام گذاری شده‌اند
8.ستون ( Column )
هر کاربرگ از 16384 ستون تشکیل شده است که این خانه‌ها با حرف نشان داده شده‌اند و از حرف A شروع شده وبه حرف XFD ختم می‌شوند
9.کاربرگ های موجود در یک کار پوشه ( Sheets )
وقتی نرم‌افزار Calc را اجرا میکنید در اصطلاح یک کار پوشه ایجاد کرده‌اید که این کار پوشه خود شامل 1 کاربرگ به صورت پیش‌فرض میباشد. در فصل های بعدی بیشتر با این اصطلاحات آشنا خواهید شد.
10.نوار بزرگ نمایی (Zoom-level )
با استفاده از این قسمت می‌توان بزرگ نمایی کاربرگ خود را به اندازه مورد نظر تنظیم کرد.
11.نوار پیمایش ( Scroll bar )
برای پیمایش و مشاهده قسمتهای مختلف کاربرگ می‌توان از این دو نوار پیمایش استفاده کرد.