ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:e

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

terminal:e [2019/01/04 16:15]
phoenix ایجاد شد
terminal:e [2019/01/04 16:24] (فعلی)
phoenix
خط 1: خط 1:
   * [[terminal:e:how-to-use-the-emacs-editor-in-linux| ویرایشگر Emacs]]   * [[terminal:e:how-to-use-the-emacs-editor-in-linux| ویرایشگر Emacs]]
 +  * [[terminal:e:e2fsck-repair-file-system-errors-in-linux|دستور e2fsck ( ترمیم سیستم فایل معیوب)]]
terminal/e.1546605942.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/01/04 16:15 توسط phoenix