ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:kernel-shell:shell-scripting-tutorial

چند نکته لازم هست ذکر کنم تمام این آموزش برگرفته شده از ویدیوهای آقای امیر صمیمی هستند حتما این سوال ایجاد میشه خوب چه دلیل داره این ویدیوها رو به متن تبدیل بکنید دلیلش شاید این باشه که میخواییم یک مرجعی شکل ویکی داشته باشیم که بتونه افراد بدون دیدن مجدد یا شاید هزار باره یک ویدیو نکات کلیدی رو بتونند ببینند.

tutorials/kernel-shell/shell-scripting-tutorial.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/18 09:43 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki