ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:network:how-to-share-printers-linux-pcs-on-a-network
طریقه اشتراک گذاری پرینتر در شبکه در لینوکس

قدم اول : اشتراک گذاری پرینتر

از منو کلمه printer را جستجو کنید و بر روی printer setting کلیک کنید از پنجره باز شده پرینتر را انتخاب و از منوی بالا گزینه server و setting را انتخاب کنید همانند تصویر زیر بعد از باز شدن پنجره گزینه Publish shared printers connected to this system را تیک دار کنید و بر روی ok کلیک کنید. حالا بر روی پرینتر راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید از پنجره باز شده گزینه Policies را انتخاب کنید و در این بخش گزینه shared را تیک دار کنید همانند تصویر زیر

قدم دوم : طریقه دسترسی به پرینتر

از منو کلمه printer را جستجو کنید و بر روی printer setting کلیک کنید از پنجره باز شده بر روی Add کلیک کنید و از پنجره باز شده گزینه network printer را انتخاب کنید و از لیست باز شده پرینتر به اشتراک گذاشته شده را انتخاب کنید به تصویر زیر دقت کنید اسم پرینتر ما سامسونگ m2020 است که همانطور در عکس مشخص است نمایش داده شده است تنها باید بر روی آن کلیک و بر روی ok کلیک کنید.

در صورتی که بر روی سیستم خود فایروال دارید باید پورت مرتبط به پرینتر را باز کنید ما از فایروال ufw استفاده میکنیم در نتیجه دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید

sudo ufw allow proto tcp to any port 631 from 192.168.1.0/24

در صورت استفاده از فایروال FirewallD از دستور زیر استفاده بکنید

firewall-cmd --permanent --add-port=631/tcp
sudo firewall-cmd --reload
tutorials/network/how-to-share-printers-linux-pcs-on-a-network.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/06 19:04 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki